Optymalizacja wydruków w firmie

Pełna analiza stanu faktycznego aktualnej infrastruktury informatycznej – cel to nowy, w pełni zoptymalizowany projekt systemu drukowania i kopiowania dokumentów.

Audyt środowiska druku

Dokonujemy pełnej analizy stanu faktycznego całej, aktualnej infrastruktury informatycznej w firmie klienta. Cel: maksymalne zoptymalizowanie procesu drukowania poprzez m.in. dobór i praktyczne rozmieszczenie sprzętu oraz koszty wydruku.

Projektowanie i wdrażanie systemów

Zaprojektowane przez nas systemy zarządzania drukiem to m.in. jasno sprecyzowane cele, kilka wariantów rozwiązań, propozycje uzdatnienia parku maszynowego i różne alternatywy sprzętowe oraz przewidywany zwrot z inwestycji.

Utrzymanie systemu – wsparcie techniczne

Wszystkie wprowadzone rozwiązania i systemy druku utrzymujemy zgodnie z wymaganym u klienta poziomem SLA. Po wdrożeniu systemów podpisujemy gwarancyjne (min. rok) i pogwarancyjne umowy serwisowe – na okres wybrany przez klienta

Chcesz sprawnie zarządzać drukiem w Twojej firmie i skutecznie ciąć koszty?

Audyt wydruków w firmie to jedyny właściwy sposób na optymalizację – zarówno pod kątem uporządkowania floty urządzeń, jak i procesów generowania dokumentów. Skontaktuj się z nami!