Systemy Zarządzania Drukiem – standard nowoczesnej firmy

Korzyści dla pracowników

Bezpieczne drukowanie w dowolnym czasie i miejscu oraz na wybranej przez pracownika drukarce. Eliminacja problemu zagubionych dokumentów.

Uwolnienie potencjału i zasobów IT

Uproszczenie infrastruktury drukowania. Lepsza wydajność firmowego helpdesku – wyższy poziom wsparcia dla pracowników. Wolne zasoby informatyczne gotowe do wdrażania nowych projektów.

Redukcja kosztów zaopatrzenia

Centralizacja kontroli kosztów. Dokładna alokacja kosztów. Optymalizacja usług związanych z drukowaniem zgodnie z potrzebami firmy i dostępnym budżetem.

Nasze produkty: | SafeQ | SafeQ Cloud | Celiveo | FollowMe

Narzędzia zapewniające bezpieczne drukowanie i pełną statystykę kosztów generowanych dokumentów. Zadzwoń, dobierzemy najlepsze rozwiązanie dla Twojej firmy!

Systemy zarządzania drukiem – charakterystyka:

 

  • Przykładowe funkcje:
  • statystyka kosztów drukowania, kopiowania, faksowania oraz skanowania i poczty elektronicznej
  • zarządzanie zadaniami druku
  • automatyzacja i optymalizacja zachowań systemu i użytkowników
  • wydruk podążający (follow me printing)
  • autoryzacja przy urządzeniu (kontrola dostępu do wydruków i urządzeń)
  • szyfrowanie drukowanych dokumentów
 • Multivendor – współpraca ze sprzętem wszystkich wiodących producentów
  • Możliwość wdrożenia systemu optymalizacji druku na urządzeniach wielu producentów
  • Brak zależności od konkretnego producenta urządzeń – możliwość wyboru optymalnej oferty sprzętowej w kolejnych inwestycjach
 • Rozwiązania wiodących producentów ( SafeCom, Ysoft, Ringdale, etc. … )
 • Skalowalność – dedykowane do zarządzania drukiem w średnich i dużych firmach
  • łatwość rozwoju systemu wraz rozwojem organizacji
 • Centralne zarządzanie:
  • użytkownikami
  • urządzeniami,
  • procesami drukowania, kopiowania, skanowania, faksowania i e-mailowania dokumentów.
 • Integracja z systemami zarządzania dokumentami w postaci elektronicznej:
  • systemy zarządzania skanowaniem
  • systemy archiwizacji dokumentów
  • systemy automatyzacji procesów drukowania
  • systemami elektronicznego obiegu dokumentów
 • Integracja z systemami wspomagającymi zarządzanie przedsiębiorstwem (BI, ERP, CRM, itp.)

Systemy zarządzania drukiem – korzyści:

 

 • Optymalizacja, wzrost efektywności, redukcja kosztów:
  • Informacja
   • statystyka ilości i kosztów drukowania, kopiowania, skanowania oraz poczty elektronicznej
   • przejęcie kontroli nad procesem pochłaniającym nawet 15% rocznych kosztów
  • Optymalizacja
   • Client Printing – optymalizacja przepływu danych wysyłanych do druku
   • Mobile Printing – druk z urządzenia mobilnego, w dowolnym miejscu
   • lepsze wykorzystanie urządzeń i niższe koszty materiałów eksploatacyjnych
  • Eliminacja marnotrawstwa, uporządkowanie procesu
   • Rule Base Printing – automatyzacja, wymuszenie i kontrola zachowania systemu i użytkowników
   • Follow me Printing – wydruk podążający
  • Efektywność
   • wyższa efektywność pracy administratora – ograniczenie do minimum czasu niezbędnego do utrzymania sprawności systemu
  • Redukcja kosztów
   • ograniczenie ilości wydruków niepotrzebnych
   • optymalizacja formatu druku dokumentów
   • optymalizacja wykorzystania infrastruktury
 • Bezpieczeństwo
  • blokowanie urządzeń przed nieautoryzowanym dostępem (konieczność autoryzacji)
  • kontrola dostępu do drukowanych prac (autoryzacja pin, karty identyfikacyjne, inne)
  • wydruk podążający (follow me printing)
  • szyfrowanie drukowanych prac
  • archiwizowanie drukowanych prac na żądanie (wg zdefiniowanych reguł)
 • BYOD
  • dowolna konfiguracja ustawień systemu drukującego dla własnych urządzeń pracownika
  • poziom ochrony dokumentów identyczny z zapewnianym dla sprzętu firmowego
 • Mobile printing
  • druk z dowolnego urządzenia mobilnego (laptop, desktop, smartphone) autoryzowanego w sieci na dowolne urządzenie firmowe
  • druk na urządzenia w firmie z dowolnej lokalizacji
  • druk przez sieć firmową, WIFI, serwis www, załącznik e-mail, kod QR
  • automatyczne dostosowanie treści (dokumentów) z urządzeń mobilnych do formatu wydruku
  • integracja z systemem elektronicznego obiegu dokumentów

Rozwiązania w zakresie Systemów Zarządzania Drukiem

 • Zarządzanie użytkownikami (LDAP/AD)
  • Pełna integracja z dotychczas wdrożonymi systemami zarządzania użytkownikami
 • Statystyka kosztów drukowania i kopiowania dokumentów
  • Kontrola druku na poziomie jednostki, grupy oraz miejsca powstawania kosztów
  • Optymalizacja kosztów
 • Autoryzacja przy urządzeniu
  • Blokada użytkowników lub wybranych funkcji
  • Blokada dostępu do drukowanych prac
 • Wdrażanie polityki wydruku
 • Wydruk podążający
  • Eliminacja strat i drastycznie ograniczają zużycie materiałów eksploatacyjnych o minimum 40%
 • Wydruk z urządzeń mobilnych
 • Wydruk z różnych środowisk i aplikacji
 • Integracja z innymi systemami wspomagającymi zarządzanie firmą

Sposób na sprawne funkcjonowanie średniej lub dużej firmy – System Zarządzania Drukiem!