Wdrożenia demonstracyjne i pilotażowe

Celem wdrożenia pilotażowego Systemu Zarządzania Drukiem Rozproszonym w wytypowanych jednostkach organizacyjnych Klienta jest wykazanie możliwości zwiększenia kontroli procesu drukowania i kopiowania dokumentów, obniżenia kosztów tego procesu, jak i znacznego ulepszenia sposobu ich dystrybucji wraz z rejestrowaniem i statystyką zużycia papieru i innych materiałów eksploatacyjnych, oraz zebranie niezbędnych do przygotowania oferty ostatecznej informacji analitycznych. Dane zebrane w czasie eksploatacji tego wdrożenia posłużyć mogą do przygotowania kompleksowej, ostatecznej oferty na sprzedaż i wdrożenie Systemu Zarządzania Drukiem Rozproszonym w wybranych jednostkach organizacyjnych Klienta.

 

Wdrożenia demonstracyjne pozwalają ponadto:

 

  • Zdefiniować szczegółowo zakres funkcjonalny Systemu (kompleksowy lub w zależności od potrzeb) przewidzianego do docelowego wdrożenia w jednostkach pilotażowych oraz docelowe wyposażenie tych jednostek w sprzęt drukująco – kopiujący.
  • Zdefiniować szczegółowo funkcjonalność Systemu przewidzianego do wdrożenia w Centrali, Oddziałach wraz z niezbędną do jego działania ilością sprzętu drukująco – kopiującego.
  • Opracować harmonogram wdrożenia obejmujący Centralę oraz Oddziały uwzględniający nakłady inwestycyjne, które Spółka zamierza przeznaczyć na ten cel.

Wdrożenie Systemu zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. Zapewnienie pełnego nadzoru autorskiego, serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.