Projektowanie i Wdrażanie Systemów Zarządzania Drukiem ma na celu:

1.Zawierać wyniki przeprowadzonej analizy środowiska informatycznego Klienta,Projektowanie i wdrażanie systemów zarządzania drukiem, obniżanie kosztów, kontrola, bezpieczeństwo, redukcja kosztów druku, analiza druku
2.Mieć jasno sprecyzowane cele do osiągnięcia, n.p.:
•Redukcja kosztów drukowania i kopiowania dokumentów
•Wprowadzenie narzędzia umożliwiającego analizę kosztów:
•po użytkownikach – pełna informacja o wykonywanych pracachoraz poniesionych kosztach (informacja, kontrola, motywacja )
•po urządzeniach drukujących (i drukująco – kopiujących ) – optymalizacja obciążenia parku maszynowego ( informacja, kontrola, optymalizacja rozstawienia parku maszynowego)
•Rozszerzenie funkcjonalności dotychczasowego systemu oraz urządzeń drukująco – kopiujących w jednostkach Klienta
•Dostarczenie narzędzi do administracji zadaniami Systemu Zarządzania Drukiem Rozproszonym w zakresie drukowania i kopiowania
•zapewnienie bezpieczeństwa oraz poufności rozproszonego systemu drukowania i kopiowania
•inne
3.Mieć charakter wariantowy – zawierać kilka propozycji rozwiązań, n.p.:
•kontroli oraz obniżenia kosztów drukowania i kopiowania dokumentów
•zarządzania środowiskiem druku rozproszonego
•zabezpieczania wydruku przed dostępem osób niepowołanych
•standaryzacji wyglądu dokumentów (formularze elektroniczne)
•niekonwencjonalnych akcesoriów (podajniki)
•drukowania z nietypowych środowisk i aplikacji,
4.Propozycję dotyczącą sprzętu, w tym zarówno propozycje uzdatnienia parku maszynowego wykorzystywanego przez klienta, jak i propozycję zakupu nowych urządzeń,
5.Wykazać przewidywany zwrot z inwestycji

Jesteś zainteresowany przeprowadzeniem audytu środowiska druku? Chcesz je zoptymalizować, zarówno pod kątem uporządkowania floty urządzeń, jak i procesów generowania dokumentów?

Zapraszamy do kontaktu!

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.