Audyt i analiza środowiska druku ma na celu: zebranie informacji dotyczących stanu faktycznego bieżącej infrastruktury informatycznej Audyt, analiza środowiska druku, warszawa, polska, administrowania systemem, statystyki kosztów drukowania dokumentówzwiązanej z drukowaniem i kopiowaniem dokumentów w jednostkach organizacyjnych Klienta. Jej wynikiem jest dokument o nazwie „Projekt Systemu Drukowania i Kopiowania Dokumentów”

Środki:

A. ankieta użytkownika
B. ankieta administratora
C. wywiad środowiskowy
D. uruchomienie oprogramowania skanującego

Ad. A. ankieta ma na celu zebranie informacji od użytkowników systemu informatycznego dotyczących:

• środowiska informatycznego (platforma sprzętowa, system op. , typy aplikacji)

• ilości drukowanych i kopiowanych prac ( wydruk z podziałem na typy druku
– laser / atrament / igła, kopiowanie z podziałem na urządzenia analogowe/cyfrowe)
• cech głównych drukowanych i kopiowanych prac ( format, kolor, simpleks/dupleks , itp. )
• wykorzystywanych opcji dodatkowych ( dupleks, podajniki, odbiorniki, systemy zabezpieczeń, itp.)
• najczęściej występujących problemów związanych z drukowaniem i kopiowaniem dokumentów
• oceny jakości uzyskiwanych wydruków / kopii na obecnie eksploatowanym sprzęcie
• oceny użyteczności i funkcjonalności obecnie eksploatowanego systemu drukowania i kopiowania
• innych niestandardowych potrzeb związanych z generowaniem dokumentów

Ad. B ankieta ma na celu zebranie informacji od administratora w systemu informatycznego dotyczących:

• platformy sprzętowej – serwery aplikacji
• platformy software’owej – systemy operacyjne, typy aplikacji
• struktury serwerów
• przepustowości łączy
• sposobu administrowania systemem
• dostępnej funkcjonalności ( systemy zapasowe )
• sposobów rozwiązywania sytuacji krytycznych systemu drukowania
• najczęściej występujących problemów związanych z drukowaniem dokumentów

Ad. C Zebranie ogólnych informacji o środowisku informatycznym Klienta:

• Struktura geograficzna ( plany lokalizacji, budynków, pięter, pokoi )
• Rozmieszczenie użytkowników
• Rozmieszczenie urządzeń drukująco – kopiujących (pełna inwentaryzacja – producent, typ, model, rok produkcji, przebieg, stan techniczny)
• Zebranie informacji dotyczących systemu obiegu dokumentów (faks, poczta elektroniczna, inne)
• Zebranie informacji o ograniczeniach dotychczasowego systemu, wąskich gardłach, generatorach kosztów

Ad. D Uruchomienie oprogramowania do statystyki kosztów drukowania dokumentów (opcja):

Instalacja umożliwi zebranie faktycznych informacji dotyczących ilości generowanych wydruków przez wszystkich użytkowników na poszczególnych urządzeniach sieciowych i lokalnych . Informacja ta posłuży po pierwsze do zweryfikowania otrzymanych drogą ankiety informacji o ilościach generowanych wydruków, po drugie umożliwi zoptymalizowanie procesu drukowania poprzez właściwy dobór modeli ze względu na ich parametry wydruku ( wydajność, szybkość druku, formaty, kolor ), koszt wydruku (uwidocznienie faktu, iż wydruk na tanich, atramentowych urządzeniach lokalnych jest z definicji dużo droższy niż na sieciowych urządzeniach laserowych) i ich rozmieszczenie zgodnie z faktycznym a nie teoretycznym zapotrzebowaniem.

Wynikiem analizy ( w tym wdrożenia systemu statystyki kosztów ) jest dokument „Projekt Systemu Drukowania i Kopiowania dokumentów”.

Jesteś zainteresowany przeprowadzeniem audytu środowiska druku? Chcesz je zoptymalizować, zarówno pod kątem uporządkowania floty urządzeń, jak i procesów generowania dokumentów?

Zapraszamy do kontaktu!

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.