Netaphor-Color-Logo-Final_800x300SiteAudit OnSite jest aplikacją MPS do zbierania danych z lokalnych i sieciowych drukarek. Dane są zbierane na miejscu u klienta i przesyłane do bazy danych Microsoft SQL. Zapewnia bezpieczny i łatwy sposób do zbierania informacji i zarządzania licznikami, materiałami eksploatacyjnymi, a także pokazuje błędy i informacje o drukarce.

SiteAudit składa się z następujących głównych elementów:

 • SiteAudit Viewer - służy do przeglądania, edycji i dostosowywania raportów
 • SiteAudit Monitor - usługa dla Microsoft Windows, która przeprowadza wykrywanie urządzeń, zbiera dane wykorzystania urządzeń i przechowuje dane w bazie danych
 • SiteAudit Reporting Website - strona internetowa zainstalowana za pomocą usług IIS w celu zapewnienia dostępu do raportów

siteaudit_architecture

SiteAudit dokonuje wykrywania urządzeń przy użyciu protokołu SNMP. Wykrycie to pozwala zarówno na włączenia i wyłączenia zakresów IP. Odkrycie odbywa się poprzez SNMP v1 / v2c i AF V6.4 lub nowszy SNMPv3.

SiteAudit skanuje następujące porty, aby znaleźć urządzenia:

 • 161 SNMP
 • SNMP
 • 80 HTTP
 • 9100 Protokół wydruku dla drukarek
 • 1650
 • 631 IPP Protokół wydruku
 • 135 RPC
 • Dodatkowo porty CPCA i NPAP mogą być również stosowane, jeśli drukarka obsługuje te protokoły

Aby zminimalizować ruch sieciowy dane zbierane są dla typów i konfiguracji odstępach czasu.

SiteAudit wyszukuje drukarki podłączone bezpośrednio (za pośrednictwem połączeń równoległych lub USB) do hosta Windows. Aby uzyskać dostęp do hosta, SiteAudit wymaga poświadczeń użytkownika, który jest administratorem na tym hoście. Aby upewnić się, że odkrycie powiedzie się, należy:

 • Zapewnienie poświadczeń, które będą działały na wszystkich hostach
 • Upewnić się, że te poświadczenia nie zostaną zablokowane po kilku nieudanych próbach

Zbieranie danych może się charakteryzować powolnym, stałym odbieraniem pakietów. W rezultacie otrzymujemy mniejsze procentowo użycie sieci. Ruch sieciowy może się różnić w zależności od ilości urządzeń które SiteAudit monitoruje. Poniżej małe zestawienie.

SiteAudit_usage

Prognozy ruchu są oparte na typowym środowisku, ale wyniki mogą się różnić w zależności od mieszanki lokalnych i sieciowych drukarek, ilość liczników, liczbę adresów IP i innych czynników.

 

 

Poniżej lista przykładowych wartości / informacji które SiteAudit może uzyskać:

Asset Information:

 • Manufacturer
 • Model
 • IP Address
 • Printer Name
 • Product Numeber
 • Serial Number
 • Asset Tag
 • Location
 • Printer MAC Address
 • Host MAC Address

Supplies:

 • Supplies Remaining Level%
 • Original Supply Level
 • Percentage of Supplies Used
 • Date Toner Detected
 • Replaced On Date
 • Supplies Type
 • Supplies Part Number
 • Supplies Serial Number
 • Supplies Installation Date

 

Counters:

 • Total Pages
 • B/W All
 • B/W Print
 • B/W Copy
 • B/W Large
 • Color All
 • Color Print
 • Color Copy
 • Color Large
 • Large
 • Small
 • Copied
 • Print
 • Fax
 • Scanned

Errors:

 • Alert Code
 • Severity Level
 • Training Level
 • State
 • Resolution Status
 • Incident Description
 • Incident Duration
 • Incident Start & End

Errors(continued)

 • Service Level Agreement Name
 • Contact
 • Total Errors
 • Uptime %
 • Last Successful Communication
 • Last Notified
 • Device Status (Ready/Error/Warning)
 • Response Time

PLATFORMS

Viewer
Windows 7 and 8; Windows Server 2008/R2/Windows 2012/R2

Dashboard
Internet Explorer 9 and beyond 

Track <250 Printers
Windows 7 and 8
SQL Express 2008/12

 Track >250 Printers
Windows Servers: 2008/R2 & 2012/R2; SQL Server 2008/12

 Microsoft Certified
Certified for server and client software

“Unlike some other fleet-management solutions, SiteAudit can collect granular usage data from both networked and locally connected devices from all major OEMs.”  - Buyers Lab, Winter 2015 Pick Award, Outstanding Fleet Management Solution

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.