SafeCom_Horizontal

Optymalizacja usług związanych z drukowaniem oraz bezpieczeństwem dokumentów

 

Narzędzie SafeCom Smart Printing™ to rozwiązanie zapewniające bezpieczne drukowanie oraz zliczanie prac dla wszystkich firm, które chcą kontrolować i optymalizować środowisko wydruku dokumentów. Każda drukarka sieciowa obsługiwana przez SafeCom w połączeniu z SafeCom Server zapewnia:

  • Centralną administrację (Central administration) użytkowników i urządzeń w celu zoptymalizowania i zracjonalizowania wykonywanych operacji
  • Zliczanie dokumentów (Document accounting) związanych z wydrukami, kopiowaniem, faksowaniem, wysyłaniem wiadomości e-mail i skanowaniem
  • Kontrolę dostępu (Access Control) w celu zapewniania ochrony urządzeń oraz czynności związanych z wydrukiem poufnych dokumentów
  • Politykę zgodności (Policy Compliance), czyli zachęcanie do zmian w zachowaniach i redukcji strat.

Dzięki rozwiązaniu SafeCom Smart Printing, firmy konsolidują swoją infrastrukturę urządzeń do drukowania, upraszczają operacje i ograniczają koszty eksploatacji.

safecom_modules

Konsolidacja infrastruktury drukowania:

Eliminacja urządzeń lokalnych
Rozwiązanie SafeCom Pull Print zamienia wszystkie drukarki sieciowe w jedną drukarkę osobistą umożliwiającą konsolidację floty drukarek oraz eliminację potrzeby korzystania z drukarek osobistych. Po wysłaniu zadania drukowania użytkownik może skorzystać z dowolnej drukarki w celu uwierzytelnienia oraz odebrania wydruku.

Ograniczenie liczby serwerów wydruku
Firmy ze zdalnymi biurami i ograniczoną przepustowością sieci mogą znacznie obniżyć liczbę używanych serwerów wydruku. Oczekujące zadania drukowania są zapisywane lokalnie na komputerach użytkowników do chwili dokonania uwierzytelnienia w celu odebrania dokumentu. Dane drukowania zostają usunięte z sieci firmowej.

Ograniczenie zużycia materiałów eksploatacyjnych
Funkcje SafeCom związane z wydrukiem podążającym oraz zgodnością z obowiązującą polityką skutecznie eliminują zapomniane lub odrzucone zadania drukowania zapewniając firmie oszczędności rzędu 40% lub wyższe.

Użytkownik decyduje
Przy użyciu funkcji wydruku podążającego SafeCom Pull Print użytkownik decyduje, które zadanie drukowania ma zostać wykonane, a które skasowane. W połączeniu z funkcją automatycznego kasowania zapomnianych zadań drukowania, rozwiązanie to zapewnia oszczędności papieru i tonera rzędu 15%.

Motywacja i zarządzanie
Polityka zgodności zapewnia zarządzanie zmianami w zachowaniu użytkowników poprzez optymalizację wydruku dwustronnego i kolorowego, co oznacza redukcję redukcję strat, a co za tym idzie, generują oszczędności rzędu nawet do 25%. 

Modułowe, bezpieczne i skalowalne

integracjaIntegracja
Jednym z wyzwań związanych z wdrażaniem nowych systemów informatycznych jest ich integracja z istniejącą infrastrukturą informatyczną. Narzędzie SafeCom Administrator API zostało skonstruowane z myślą o uproszczeniu tego procesu poprzez automatyzację zadań wykonywanych przy integracji SafeCom z innymi aplikacjami.

monitorowanieMonitorowanie
Narzędzie SafeCom Tracking zbiera i zapisuje wszystkie informacje dotyczące czynności związanych z drukowaniem, kopiowaniem, skanowaniem, faksowaniem oraz wysyłaniem wiadomości e-mail. SafeCom Tracking zbiera bardzo szczegółowe informacje na temat każdego zarejestrowanego dokumentu i zapewnia podstawy do uzyskania wglądu we wszystkie czynności związane z drukowaniem dokumentów w organizacji na poziomie działu lub zgłoszeń, a nawet pojedynczego użytkownika.

raportyRaporty
Narzędzie SafeCom Reports graficznie przedstawia czynności związane z wydrukiem i kopiowaniem dokumentów w organizacji oraz zapewnia oparte na faktach podstawy do podejmowania decyzji dotyczących polityki zarządzania wydrukami lub wykorzystania i lokalizacji drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych. Funkcja SafeCom Save-O-Meter dodatkowo umożliwia organizacjom monitorowanie ich rzeczywistych oszczędności środowiskowych oraz przedstawianie ich całej firmie.

bilingowanieBilingowanie klientów
W przypadku, gdy organizacje obciążają klientów rzeczywistymi kosztami wykonanych zadań drukowania związanych z danym projektem, narzędzie SafeCom Client Billing umożliwia fakturowanie klientów za wykorzystanie drukarek, na podstawie rzeczywistej liczby wydrukowanych lub skopiowanych stron w zakresie danego projektu.

 

szyfrowanieSzyfrowanie
Narzędzie SafeCom Encryption jest standardowym elementem SafeCom Pull Print. Chroni ono dokumenty przed nieodpowiednim wykorzystaniem lub odczytem podczas ich przesyłania w sieci.

 

 

platnosciPłatności
Narzędzie SafeCom Pay zostało zaprojektowane z myślą o instytucjach oświatowych i bibliotekach, które obciążają użytkowników kosztami wykonanych wydruków i kopii na podstawie identyfikatora, bez potrzeby płacenia gotówką i drobnymi. SafeCom Pay zapewnia, że nikt nie uzyska dostępu do drukarki lub kopiarki bez odpowiednich środków na koncie.

pullWydruk podążający (Pull Print)
Narzędzie SafeCom Pull Print zapewnia bezpieczne drukowanie przy zachowaniu poufności informacji. Zmniejsza ono prawdopodobieństwo trafienia dokumentów w nieodpowiednie ręce, a pracownicy nie muszą śpieszyć do drukarki, aby odebrać dokumenty zanim zrobi to ktoś inny. Oprócz zachowania poufności informacji, SafeCom Pull Print może obniżyć koszty papieru oraz innych materiałów nawet o 15%.

rbpDrukowanie oparte na regułach
Moduł Rule Based Printing zapewnia, że dokumenty są drukowane zgodnie z polityką firmy przekazaną użytkownikom, np. wiadomości e-mail i zawartość dostępna w trybie online są automatycznie drukowane dwustronnie w trybie oszczędzania tonera lub zadania drukowania są automatycznie przekierowane na drukarkę najlepiej odpowiadającą danemu zadaniu w celu zapewnienia oszczędności czasowych i finansowych.

 

uwierzytelnianieUwierzytelnianie
Uwierzytelnienie ma miejsce, gdy użytkownik podchodzi do drukarki i identyfikuje się jako rozpoznany oraz zaakceptowany użytkownik systemu i urządzenia wyjściowego. Można tego dokonać na wiele sposobów, np. stosując kody logowania lub karty identyfikacyjne. Uwierzytelnianie zapewniane przez SafeCom dodatkowo umożliwia bezpieczną integrację z innymi aplikacjami firmy i przepływem pracy przy wykorzystaniu pojedynczego logowania.

serverSafeCom Server
Oprogramowanie SafeCom Server to serce każdego rozwiązania SafeCom. Zawiera ono główne narzędzia kontroli drukarek oraz rozwiązania umożliwiające skuteczne zarządzanie środowiskiem urzadzeń drukująco - kopiujących. Oprogramowanie SafeCom Server zostało zaprojektowane i skonstruowane z myślą o niezawodności i stałej, wysokiej wydajności oraz konsekwentnie wysokim stopniu dostępności. Rozwiązania SafeCom obsługują wszystkie typy sieciowych drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, a także zapewniają łatwą konfigurację i adaptację do środowisk drukowania zarówno w małych biurach, jak i w wielkich przedsiębiorstwach.

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.