logo_elp_blue-final_500x347

Rozwiązanie Enhanced Laser Printing System (ELP) firmy Stethos to inteligentny, skalowalny i wydajny system zarządzania dokumentami, który oferuje wiele możliwości modyfikacji i doskonalenia istniejących strumieni wydruków bez konieczności obsługi generujących je skomplikowanych i prawnie chronionych aplikacji. Głównym założeniem podczas projektowania systemu była maksymalizacja łatwości obsługi przy minimalnych kosztach ogólnych wynikających z potrzeby zapoznania się z oprogramowaniem i uzyskiwaniem optymalnych wyników jego użytkowania.

Rozwiązania w zakresie zarządzania formularzami zwykle zastępują wstępnie wydrukowane wzory dokumentów (np. faktury lub dokumenty spedycyjne) lub eliminują konieczność korzystania z drukarek igłowych. Zwykle jednak rozwiązania te zapewniają ograniczoną obsługę aplikacji Windows, np. Microsoft Word czy Microsoft Excel. W-ELP zapewnia wszelkie korzyści, jakie zawsze były dostępne, eliminując jednocześnie powyższe ograniczenia.

W-ELP umożliwia drukowanie różnych formularzy na czystych kartkach, zapewniając jednocześnie profesjonalny wygląd dokumentów wydrukowanych na drukarkach kolorowych. W-ELP to łatwe w użyciu oraz elastyczne narzędzie, które oferuje opcje drukowania kodów kreskowych i znaków wodnych, zestawów NCR (no-carbon copy), wyboru tacy podawczej i odbiorczej, a także zszywania dokumentów, archiwizacji, wysyłki pocztą elektroniczną oraz dystrybucji strumienia wydruków.

Niezależność od platformy

Obsługiwane platformy obejmują Windows, Linux, HP-UX, Solaris, AS/400, True64, VMS, drukarki HP lub sprzęt zewnętrzny podłączony tuż przed drukarką.

Installer

W-ELP kontroluje dowolny strumień wydruków

Elastyczność modułowa rozwiązania W-ELP sprawia, że jest ono całkowicie niezależne od istniejących aplikacji. W-ELP emuluje pamięć stałą drukarki (np. twardy dysk lub karta pamięci flash) w celu wykorzystania jej jako wszechstronnego repozytorium formularzy oraz wirtualnej drukarki obsługującej wiele podajników. Ogranicza to koszty związane ze wstępnym wydrukiem formularzy, zapewniając jednocześnie wydruk w formie zgodnej z przyjętym standardem korporacyjnym (Corporate Design).

Łatwe utrzymanie elektronicznych formularzy

Każdy może z łatwością projektować formularze w W-ELP, używając do tego celu dowolnej aplikacji (np. Microsoft Word). Łatwy w utrzymaniu plik kontrolny konfiguruje połączenia projektów z drukowanymi danymi oraz zarządza wydrukiem oryginałów i kopii. Co więcej, dokładna procedura drukowania może zostać określona poprzez wykrywanie określonych zdarzeń lub danych wyzwalających. Daje to jeszcze większą elastyczność systemu.

 

Funkcje archiwizacji
 • Archiwizacja w formacie PDF, TIFF lub innym
 • MyPrintArchive sortuje zadania, zapewnia optymalizację pocztową i wydruk na żądanie
 • Collect4Print to typowe oprogramowanie oparte na rozwiązaniu Follow MeTM
 • Rozdzielanie korespondencji seryjnej na pojedyncze dokumenty oraz ich edycja
 • Drukowanie lub przedrukowanie, dołączanie do wybranego zadania jego zamówienia
 • Przeglądanie dokumentów i wysyłanie faksem lub pocztą elektroniczną, a także w inny sposób

Funkcje i dystrybucja zadań

 • Dystrybucja zadań drukowania na inne urządzenia
 • Przekazywanie zadań o zbyt dużej wielkości lub liczbie stron na bardziej ekonomiczne drukarki
 • Rozdzielanie korespondencji seryjnej na pojedyncze dokumenty oraz ich edycja
 • E-mail i/lub faks

I wiele innych funkcji

 • Zamawianie wydruków
 • Zliczanie prac
 • Bezpieczeństwo
 • Emulacja Prescribe
 • Emulacja Printronix
 • FreeEscape
 • Kody kreskowe HP
 • OMR
 • Emulacje
 • Dostęp do baz danych i Active Directory
 • Bilansowanie obciążeń
 • Mapowanie podajnika
 • Emulacja ProPrinter
 • Kody kreskowe PSi
 • Emulacja Epson
 • Kody kreskowe Cobra Box = OKI, Brother oraz pozostałe 300 funkcji

 

Rule Based Printing

 • Regularne wykonywanie zadań i/lub
 • Wykonanie pojedynczego zadania dla UŻYTKOWNIKA X i/lub
 • Używany sterownik i/lub
 • Używana drukarka / kolejka i/lub
 • Jeśli specjalne słowo lub fraza, itd. zostaną odnalezione w strumieniu danych i/lub
 • Wykryte zostaną określone połączone warunki, np. numery klienta lub NIE kolor i/lub
 • Automatyczne umieszczanie i wyzwalanie podczas zapisu strumienia i wypełniania formularzy

Jeśli choć jeden z powyższych punktów się zgadza, aktywowane jest ponad 400 funkcji oraz 50 poleceń związanych z formularzami i kopiami

Funkcje zarządzania formularzami oraz drukarkami

 • Wstawianie znaków wodnych, formularzy, podpisów i nakładek
 • Usuwanie stron lub zadrukowanych części dokumentów na dowolnej kopii lub stronie
 • Sterowanie drukarką: drukowanie dwustronne, zszywanie, składanie, dziurkowanie; Zarządzanie podajnikiem dla każdej strony
 • Tworzenie kopii 111, 222, 333 lub 123, 123, 123; Wykonywanie tych ustawień dla każdej strony
 • Wstawienia stron, dokumentów tuż przed wykonaniem zadania lub po jego zakończeniu (kopia lub dowolna strona).

Ponad 60 klawiszy funkcyjnych, których działanie można łączyć w celu stworzenia wszechstronnych rozwiązań.

e_elp-overview

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.